Az alábbi feltételeket a felhasználó a honlap böngészésével automatikusan elfogadja. Az üzemeltető fenntartja a jogot jelen szerződés egyoldalú módosítására.

A Jogi Nyilatkozat hatálya

Jelen Jogi Nyilatkozat kiterjed a https://www.nemzetilovarda.hu/ domain név összes aloldalára és összes aldomain nevére (ékezetes és ékezet nélküli formában), valamint az aldomainek aloldalaira, és az említett oldalakon elérhető, vagy onnan letölthető anyagokra, információkra.
A Jogi Nyilatkozat érvényes 2021. június 20-tól visszavonásig.

A honlap üzemeltetője

A honlap üzemeltetőjének (továbbiakban szolgáltató) adatai:
Cégnév: N.L. Sportlétesítmény Nonprofit Kft.
Székhely címe: 1087 Budapest Kerepesi út.7
Adószám: 14706716-2-42
Cégjegyzékszám: 01 09 916084

Az Általános Szerződési Feltételek elfogadása

Regisztráció (feliratkozás, feliratkozás feltételei, leiratkozás)
A weboldal böngészésével a Felhasználó elfogadja a jelen ÁSZF feltételeit. Az ÁSZF feltételeinek elfogadása esetén a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre a Szolgáltató és a honlap látogatója / felhasználója között.

Adatkezelési tájékoztató

A szolgáltató tájékoztatja a felhasználót, hogy a honlap több pontján történik információ/ adatgyűjtés. Néhány szolgáltatás igénybevételéhez regisztráció szükséges, amelyhez bizonyos személyes adatokat kell megadni (email cím, vezetéknév és keresztnév, telefonszám, weboldal, település, számlázási és postai cím), mindig az adat jogosultja általi megadás útján.

A felhasználó a honlapon való böngészéssel, ill. regisztrációjával hozzájárul adatainak a szerződésben meghatározottak szerinti kezeléséhez.

A szolgáltató minden szükséges intézkedést megtesz, hogy a felhasználó személyes adatait illetéktelenektől megvédje. Az adatok az adattulajdonos előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére nem kerülnek átadásra.

Az adattulajdonos az adatvédelmi és távközlési jogszabályokban meghatározott módon és esetekben a szolgáltatótól az nemzetilovarda@nemzetilovarda.hu e-mail címen keresztül kérheti a nyilvántartott személyes adatainak törlését, módosítását, illetőleg a kezelt adatokról való tájékoztatását.
A személyes adatokat felhasználási céljuk megszűnése esetén, vagy a felhasználó kérelmére a szolgáltató törli az adatbázisból.

Cookie-k és linkek
A szolgáltató a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyez el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása, személyre szabott szolgáltatások biztosítása, a felhasználói élmény növelése. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra.
A szolgáltató a személyre szabott szolgáltatások biztosítása során cookie-k alkalmazásával a következő személyes adatokat kezelik: demográfiai adatok, érdeklődési kör információk, szokások, preferenciák (böngészési előzmények alapján).

A cookie-t a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség.
A cookie-k alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.

A weboldalon más weboldalakra mutató linkek is találhatóak. Az üzemeltetőt nem terheli felelősség más weboldalak titoktartási és adatkezelési gyakorlatával, és az ott található információkkal kapcsolatban. Az üzemeltető kifejezetten elhárít minden felelősséget azon károkért, amelyet a honlapokon található linkeken elérhető más honlapok okoznak, vagy okozhatnak a felhasználónak.

Google Térkép
A nemzetilovarda.hu weboldal a Google LLC., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA Google Térkép (API) szolgáltatását használja.
A Google Térkép/Google Earth Kiegészítő Általános Szerződési Feltételei itt találhatóak: https://www.google.com/intl/hu/help/terms_maps/
A Google termékek adatvédelmi útmutatója itt található: https://policies.google.com/technologies/product-privacy?hl=hu

Google Analytics
A nemzetilovarda.hu weboldal a Google LLC., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA Google Analytics szolgáltatását használja.
A Google Analytics Általános Szerződési Feltételei itt találhatóak: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/hu/
A Google termékek adatvédelmi útmutatója itt található: https://policies.google.com/technologies/product-privacy?hl=hu

Google Fonts
A nemzetilovarda.hu weboldal a Google LLC., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA által kínált úgynevezett webes betűtípusokat használ az oldal egységessége és a szövegek helyes megjelenése érdekében.
A Google Fonts általános szerződési feltételei: https://policies.google.com/terms?hl=en
A Google termékek adatvédelmi útmutatója itt található: https://policies.google.com/technologies/product-privacy?hl=hu

SSL hitelesítés
Az oldal biztonsági okokból SSL hitelesítést használ a bizalmas tartalmak védelméhez. A biztonságos weboldalakat úgy ismeri fel, hogy a weboldal neve előtt a böngésző címsorában a http:// helyett a https:// karaktersor látható. Ha az SSL kódolás aktív, az átadott adatokat harmadik fél nem láthatja.

Az adatkezelés paraméterei
Az adatkezelés jogalapja
A nemzetilovarda.hu látogatóinak adatait a (IP cím, böngészési információk) az oldal működése érdekében, és adatbiztonsági okokból jogos érdekből kezeljük.
A nemzetilovarda.hu böngészése regisztráció nélkül is lehetséges, a jogalap az oldal böngészése, illetve bizonyos szolgáltatások esetén a regisztráció, mint hozzájárulás az adatkezeléshez.
Adatgyűjtési szempontok
A szolgáltató a felhasználó adatait kizárólag az alábbi célokra használja fel:
• weboldal forgalmi statisztikáinak megjelenítése a Google Analytics segítségével
• rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos tájékoztatás
• bértartási szolgáltatással kapcsolatos tájékoztatás
Az adatkezelés időtartama
A felhasználó által kötelezően megadott adatok esetében a személyes adatokat a szolgáltató (továbbiakban: adatkezelő) addig kezeli, amíg a felhasználó a jelen feltételek szerint nem kéri az azonosító adatok törlését.
A törlési igényt e-mailben kell az adatkezelőhöz eljuttatni a nemzetilovarda@nemzetilovarda.hu e-mail címre. A felhasználó által beküldött törlési igény beérkezésétől számított 8 munkanapon belül törli az adatkezelő az adatokat.
Az adatkezelés időtartama a felhasználó által megadott adatok esetében addig tart, amíg a felhasználó a szolgáltató által biztosított törlési lehetőséggel nem él.

Funkcionális adatkezelés
A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie jelen tájékoztatóban leírt, a szolgáltatás nyújtásához szükséges eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

A személyes adatok jogszabály által előírt kezelése, nevezetesen a jogszabályokban előírt megőrzési kötelezettségek teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bek. 1. mondat c) pontja alapján történik. Amennyiben személyes adatok kezelésére a GDPR 6. cikk (1) bek. 1. mondat f) pontja alapján bizonyítékok biztosítása céljából kerül sor, akkor az adatkezelés célja a jogszabályban előírt elévülési idő elteltével megszűnik; a Polgári Törvénykönyvben előírt általános elévülési időtartam öt év.

Az Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Az oldal látogatása, olvasása és a felelősség kizárása
A weboldalt mindenki csak saját felelősségére látogathatja.

Változtatás joga
A weboldalon található információk előzetes bejelentés nélküli megváltoztatásának jogát az üzemeltető fenntartja.
Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Szabályzatot a Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A felhasználó a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő akár egyetlen alkalommal történő használatával elfogadja a módosított Adatkezelési Szabályzatot az abban szereplő esetleges változásokkal és módosításokkal együtt.

Jogorvoslati lehetőség
Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal az Adatvédelmi Biztos irodájánál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5
Telefon: +36 (1) 391- 1400
Telefax: +36 (1) 391- 1410
E- mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Jelen tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor az üzemeltető különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezéseit.

Szerzői jog

A Nemzeti Lovarda weboldala (a https://www.nemzetilovarda.hu/ domain név összes aloldala és összes aldomain neve) a szerzői jog védelme alatt áll. Az ezzel kapcsolatos vagyoni jogok gyakorlására kizárólagosan a N.L. Sportlétesítmény Nonprofit Kft. jogosult. A N.L. Sportlétesítmény Nonprofit Kft. fenntartja a jogot a weboldal minden részének terjesztésére és másolására.

Tilos a weboldal egészének vagy részeinek feldolgozása, reprodukálása, átruházása, terjesztése és értékesítése a N.L. Sportlétesítmény Nonprofit Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül, beleértve a tartalmi szöveges részeket, képeket, videókat, grafikákat, szerkezetet, programokat, eljárásokat.

A Nemzeti Lovarda weboldalán található információkat írásbeli hozzájárulás esetén is csak megfelelő és egyértelmű hivatkozással, eredeti tartalommal lehet átvenni. Kizárólag saját használat céljára a weboldal felhasználója letöltheti a saját számítógépére, és kinyomtathatja a Nemzeti Lovarda weboldalának tartalmait, azonban harmadik fél számára semmilyen formában sem teheti közzé.

A N.L. Sportlétesítmény Nonprofit Kft. nem garantálja, hogy a weboldalakon elérhető minden információ naprakész, azonban törekszik a hiteles és pontos megjelenítésre. A N.L. Sportlétesítmény Nonprofit Kft. fenntartja a jogot, hogy a weboldalon található információkat előzetes bejelentés nélkül megváltoztassa, továbbá nem vállalja a felelősséget az esetleges elírásokért.