Állategészségügyi feltételek

 • A Nemzeti Lovarda területére csak egészséges, féregtelenített, nem fertőző állapotban lévő, érvényes lóútlevéllel, érvényes oltási és egészségügyi igazolással rendelkező ló/lovak léphetnek be.
 • Fertőző betegség gyanúja esetén a bértartó / versenyre érkező vendég ló tulajdonosa/ lovasa köteles haladéktalanul értesíteni a telepvezetőt.
 • Ha egy ló ellátása vagy kórházba szállítása szükséges és a tulajdonos vagy kijelölt képviselője nem érhető el, a lovarda üzemeltetője – mérlegelve és szem előtt tartva a ló jólétének biztosítását – saját belátása szerint elvégezheti, és járulékos költségeit kiszámlázhatja a ló tulajdonosára.
 • Amennyiben a hatóság karantént rendel el a lovarda egy részén vagy a teljes területén állategészségügyi okokból kifolyólag, akkor a tulajdonos vagy kijelölt képviselője köteles a telepvezető utasításai szerint eljárni.
 • Más bértartók/ versenyzők lovainak etetése (akár gyümölccsel, zöldséggel, jutalomfalattal, stb.) szigorúan tilos.

Megközelítés

 • A vendég lovak/ versenylovak beérkezésekor az útlevelet a portán kell leadni, az a telepvezetőnél/ versenyirodán kerül tárolásra, kiadását a lovarda elhagyása előtt kell igényelni.
 • A lovardába behajtani lószállítóval csak a Lóvásár utcai bejáratnál lehetséges.
 • Személygépjárművel a Kerepesi út felől lehet megközelíteni a lovardát, parkolni csak a kijelölt parkolóhelyeken lehet. Rendezvények idején parkolással kapcsolatban a portán tartózkodó személy ad felvilágosítást, akinek az utasításait minden esetben kötelező betartani. A rendezvények ideje alatt az üzemeltető korlátozhatja a személygépjárművek behajtását.
 • A lovarda gyalogos megközelítése a Kerepesi úton lévő személybejárónál lehetséges.

A lovarda működési rendje

 • A bértartott lovak etetése együttesen, azonos időpontban zajlik, melynek időpontjai: 6 óra, 12 óra és 17:30.
 • A lovarda 22 órától 6 óráig zárva tart, ezen időszak alatt a lovakat látogatni csak a telep vezetőjének külön engedélyével lehet.
 • A lovak almolására és takarmányozására csak az erre csak a kijelölt személyzet jogosult. A bértartók kéréseikkel a telepvezetőhöz fordulhatnak. A Lovardai Szabályzat ezen pontjának megszegése 5.000 Ft / alkalom büntetést von maga után.
 • A nyergesben takarmány és táplálékkiegészítő kizárólag zárt műanyag edényben, illetve rágcsálók elől elzárt tárolóban tartható.
 • Minden bértartó / lovas / lóápoló köteles ügyelni a Lovarda tisztaságára.
 • Minden bértartó / lovas / lóápoló köteles a patamosót használat után tisztán hátrahagyni. Ügyelni kell arra, hogy trágya ne kerüljön a csatornarendszerbe.
 • Lovat legeltetni, lóval a lovarda területén található parkosított területekre bemenni tilos.
 • A bértartó a saját lován nem adhat órákat. Amennyiben hosszabb távollét, betegség vagy egyéb akadályoztatás miatt a bértartó lovát nem tudja mozgatni, a ló tréningben tartásáról a Lovarda vezetőjével köteles egyeztetni.
 • Amennyiben a Lovarda személyzete azt tapasztalja, hogy a ló hosszabb ideje nincs mozgatva, akkor – megelőzés céljából – a Lovarda vezetőjének jogában áll a ló mozgatásáról intézkedni és a bértartót erről tájékoztatni. A ló mozgatásához kapcsolódó költségeket a bértartó viseli.
 • A bértartó vagy képviselője elérhetőségeit (mobil, munkahelyi elérhetőség, lakcím, e-mail, stb.) köteles írásban megadni a telepvezető felé. Ha a fentiekben változás áll be, arról mihamarabb, de max. 72 órán belül köteles írásos tájékoztatást adni a telepvezetőnek.
 • A bértartók edzést kizárólag a Nemzeti Lovardában működési engedéllyel rendelkező edzőktől kérhetnek. Amennyiben a lovas vagy edzője nem rendelkezik a Nemzeti Lovardában működési engedéllyel, a telepvezetővel szükséges egyeztetni. Működési engedélyt a Lovarda vezetője adhat ki.

Pályahasználat

 • Lovagláskor kobak viselése minden lovas számára kötelező.
 • Lovat futószárazni, szabadon engedni, vagy szabadon jártatni mindkét fedett lovardában, illetve a négyévszakos pályán egyaránt tilos.
 • A lovaglópályákon a jobb kezek találkoznak, mindig a magasabb jármódban közlekedő lovas halad kívül, az ugrómunkát végző lovas pedig elsőbbséget élvez mindenkivel szemben.
 • A lovaglópályákat csak meghatározott lovardai időbeosztás szerint lehet használni, ezt a bértartó a bértartási szerződésben foglaltak szerint elfogadja.
 • Rendezvények ideje alatt a Lovarda vezetősége a lovardai időbeosztás és pályahasználat módosításának jogát fenntartja.
 • A talaj minőségének megóvása érdekében:
  • minden lovasnak össze kell szednie lova trágyáját, legkésőbb a pálya igénybevételét követően
  • a trágyázni készülő lovakkal lehetőség szerint meg kell állni
  • a trágyakupacokat eltávolításukig lehetőség szerint ki kell kerülni
 • A lovaspályára történő belépés (fedett lovarda esetén az ajtó kinyitása) előtt a bejönni szándékozó lovas “Helyet kérek!” kiáltással jelzi szándékát a bent lévőknek. A bent tartózkodó lovas “Szabad!” válasza után léphet be biztonságosan a pályára. A lovarda elhagyásakor ugyanígy kell eljárni. Tehát jelezni kell a pályán kívül lévőknek, hogy hagyják szabadon az utat.
 • A felüléshez, leszálláshoz, heveder meghúzásához, illetve bármilyen célú megálláshoz a kör közepe, illetve a pálya középvonala az ideális hely.
 • A lovasnak az előtte/mellette haladó lótól biztonságos, legalább egy lóhossznyi (2-2,5 méteres) távolságot kell tartania.
 • A lépésben lovagló, vagy pihenő lovasok a gyorsabb jármódokban közlekedők számára hagyják szabadon a járást. A lépés vagy megállítás a második patanyomon kell, hogy történjen.
 • A lovardában a pálca és sarkantyú használatára vonatkozólag a lovak jólétét minden körülmények között biztosítani kell. A lovardában tartózkodó lovasok a Magyar Lovas Szövetség idevonatkozó szabályait kötelesek betartani mind a rendezvények mind a hétköznapok alkalmával.

Biztonsági rendelkezések

 • A Nemzeti Lovarda területén zártláncú kamerarendszer működik. Mindenki, aki belép a létesítmény területére, hozzájárul  felvétel készítéséhez. A Nemzeti Lovarda a felvételeket az erről szóló szabályzatnak megfelelően tárolja, és kizárólag szabálysértés vagy bűncselekmény illetve annak gyanúja esetén használja fel.
 • A Nemzeti Lovarda területén dohányozni csak az erre kijelölt területeken szabad. Szabálysértés esetén a büntetés összege 50.000 Ft.
 • Lovagláskor kobak viselése minden lovas számára kötelező. Szabálysértés esetén 10.000 Ft / alkalom szabálysértési bírság róható ki.
 • Tilos lovaglás, illetve futószárazás közben enni, rágógumizni, cukorkát szopogatni, illetve dohányozni.
 • Tilos lovat a pálya mellé (karámhoz, korláthoz) kikötni. Szabálysértés esetén első alkalommal a lovas figyelmeztetésben részesül, ezt követően 5.000 Ft / alkalom szabálysértési bírság róható ki.
 • Lovakat kikötni kizárólag arra alkalmas, szakadási ponttal rendelkező kötőfékkel szabad. Tilos a lovak csomózott kötőfékkel való kikötése.
 • A Nemzeti Lovarda területén való tartózkodás illetve lovaglás saját felelősségre történik. A lovarda az esetleges sérülésekért felelősséget nem vállal.
 • A Nemzeti Lovarda területén történő baleset esetén a jelenlévők kötelesek értesíteni a telepvezetőt, valamint szükség esetén a Mentőket haladéktalanul értesíteni kell (Mentők telefonszáma: 104, Fiumei úti Baleseti Kórház telefonszáma: 06 1 299 7700)
 • A lovakban, gépjárművekben, értéktárgyakban, személyekben, okozott károkért, sérülésekért, lopásért a lovarda üzemeltetője felelősséget nem vállal.

Kutyák a Lovardában

 • A Lovarda területén a kutyákat pórázon kell tartani. Szabálysértés 5.000 Ft / alkalom szabálysértési bírságot von maga után.
 • A kutyák a lovaglópályák területére pórázon sem léphetnek be. Szabálysértés 10.000 Ft / alkalom szabálysértési bírságot von maga után.
 • A kutyák után a kutyapiszok feltakarítása kötelező. Szabálysértés 5.000 Ft / alkalom szabálysértési bírságot von maga után.
 • A kutya által okozott esetleges károkért a kutya gazdája anyagi felelősséggel is tartozik.

Gyermekek a Lovardában

 • A gyermekek a lovarda területén kizárólag nagykorú felügyelete mellett tartózkodhatnak.
 • Tilos az istállókban, a lovaglópályákon, illetve közelükben szaladgálni, ugrálni, hangoskodni.
 • Gyermekek kizárólag a törvényes képviselő írásos hozzájárulásával ülhetnek lóra.

Felelősség

 • A Nemzeti Lovarda területén való tartózkodás illetve lovaglás saját felelősségre történik. A lovarda az esetleges sérülésekért felelősséget nem vállal.
 • A nem rendeltetésszerű használatból fakadó károkért a bértartó / versenyző / bérlő / látogató anyagi felelősséggel tartozik, a javítási munkálatokat a Lovarda elvégzi és a bértartó / versenyző / bérlő / látogató felé kiszámlázza.
 • A Nemzeti Lovarda területén biztonsági kamerarendszer működik, amely rögzíti az eseményeket a lovarda teljes területén.
 • Jogszabálysértés illetve bűncselekmény gyanúja esetén a Nemzeti Lovarda vezetője, illetve telepvezetője értesíti a hatóságokat.

A Nemzeti Lovardában minden bértartó / versenyző / lovas / edző elfogadja és magára nézve kötelező érvényűnek ismeri el a Magyar Lovassport Szövetség Sportegészségügyi Szabályzatát úgy a mindennapos edzések, mint a versenyeken való szereplések során.